Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
  Puja - Archaka > Puja > Hindi Bhajan and Arati  > Vindhya (English)
Puja
What's Puja?
  What is Puja?
  To Do or Not To..
  How to Do Puja?
  Short Daily Puja
Two Minute Puja
Sandhyavandanam
Tulsi Puja
About this Site
Pujas
  Introduction to Puja to Deities
  Gayatri
  Ganesh
  Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
  Vishnu
    Ananta Padmanaabha
    Satyanarayana
    Venkateswara
  Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Krishna
  Devi
    Kedar Gowri Vrat
  Dhana Lakshmi Puja
  Navaraatri - Durga Puja
  Lord Shiva
    Lord Shiv Puja
    Book: How to Conduct Puja to Lord Shiva
    Shiv Ratri puja
    Karva Chauth Puja
  Puja to Planet Deities
  Book: How to Conduct Puja to Soorya
  Hanuman
Mudras
    Garuda's Mudra
    Dhenu Mudra (Kaama dhenu)
    Shankh Mudra
    Chakra Mudra
    Meru Mudra
Tirtha
Chaaliisaas
    Hanuman Chaaliisaa
    Bhairava chaaliisaa
    Durga chaaliisaa
    GaNesha chaaliisaa
    Gayatrii chaaliisaa
    Lakshmi chaaliisaa
    Rama chaaliisaa
    Santoshhii chaaliisaa
    Shani chaaliisaa
    Shitalaa chaaliisaa
    Siva chaaliisaa
    Vindhya chaaliisaa
Typical Pujas
Ram Charit Manas
Read Hindi Bhajans
Read Aaratii
English to Hindi Dictionary
Other Devotional Documents
Feedback / FAQ
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
HinduShops Gift Center
Music Store
Book Store

Read Shloka in hindi Read Shloka in pdf


.. shrii vindhyeshvarii chaaliisaa ..
dohaa
namo namo vindhyeshvarii namo namo jagadamba .
santajano.n ke kaaja me.n maa.N karatii nahii.n vilamba ..

jaya jaya jaya vindhyaachala raanii . aadi shakti jaga vidita bhavaanii ..
si.nhavaahinii jai jaga maataa . jaya jaya jaya tribhuvana sukhadaataa ..
kaShTa nivaarinii jaya jaga devii . jaya jaya jaya jaya asuraasura sevii ..
mahimaa amita apaara tumhaarii . sheSha sahasa mukha varNata haarii ..
diinana ke duHkha harata bhavaanii . nahi.n dekhyo tuma sama ko_I daanii ..
saba kara manasaa puravata maataa . mahimaa amita jagata vikhyaataa ..
jo jana dhyaana tumhaaro laavai . so turatahi vaa.nchhita phala paavai ..
tuu hii vaiShNavii tuu hii rudraaNii . tuu hii shaaradaa aru brahmaaNii ..
ramaa raadhikaa shaamaa kaalii . tuu hii maata santana pratipaalii ..
umaa maadhavii chaNDii jvaalaa . begi mohi para hohu dayaalaa ..
tuu hii hi.ngalaaja mahaaraanii . tuu hii shiitalaa aru viGYaanii ..
durgaa durga vinaashinii maataa . tuu hii lakShmii jaga sukhadaataa ..
tuu hii jaanhavii aru utraanii . hemaavatii ambe nirvaanii ..
aShTabhujii vaaraahinii devii . karata viShNu shiva jaakara sevii ..
cho.nsaT.hThii devii kalyaanii . gaurii ma.ngalaa saba guNa khaanii ..
paaTana mumbaa danta kumaarii . bhadrakaalii suna vinaya hamaarii ..
vajradhaariNii shoka naashinii . aayu rakShiNii vindhyavaasinii ..
jayaa aura vijayaa baitaalii . maatu sugandhaa aru vikaraalii .
naama ananta tumhaara bhavaanii . baranai.n kimi maanuSha aGYaanii ..
jaa para kR^ipaa maatu tava ho_I . to vaha karai chahai mana jo_I ..
kR^ipaa karahu mo para mahaaraanii . siddhi kariya ambe mama baanii ..
jo nara dharai maatu kara dhyaanaa . taakara sadaa hoya kalyaanaa ..
vipatti taahi sapanehu nahi.n aavai . jo devii kara jaapa karaavai ..
jo nara kaha.n R^iNa hoya apaaraa . so nara paaTha karai shata baaraa ..
nishchaya R^iNa mochana ho_I jaa_I . jo nara paaTha karai mana laa_I ..
astuti jo nara pa.Dhe pa.Dhaave . yaa jaga me.n so bahu sukha paavai ..
jaako vyaadhi sataavai bhaa_I . jaapa karata saba duuri paraa_I ..
jo nara ati bandii maha.n ho_I . baara hajaara paaTha kara so_I ..
nishchaya bandii te chhuTi jaa_I . satya bachana mama maanahu bhaa_I ..
jaa para jo kachhu sa.nkaTa ho_I . nishchaya debihi sumirai so_I ..
jo nara putra hoya nahi.n bhaa_I . so nara yaa vidhi kare upaa_I ..
paa.ncha varSha so paaTha karaavai . nauraatara me.n vipra jimaavai ..
nishchaya hoya prasanna bhavaanii . putra dehi taakaha.n guNa khaanii .
dhvajaa naariyala aani cha.Dhaavai . vidhi sameta puujana karavaavai ..
nita prati paaTha karai mana laa_I . prema sahita nahi.n aana upaa_I ..
yaha shrii vindhyaachala chaaliisaa . ra.nka pa.Dhata hove avaniisaa ..
yaha jani acharaja maanahu bhaa_I . kR^ipaa dR^iShTi taapara ho_I jaa_I ..
jaya jaya jaya jagamaatu bhavaanii . kR^ipaa karahu mo para jana jaanii ..

Next

  Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.  
 
Download
 
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.