Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
  Puja - Archaka > Puja > Hindi Bhajan and Arati  > Shani (English)
Puja
What's Puja?
  What is Puja?
  To Do or Not To..
  How to Do Puja?
  Short Daily Puja
Two Minute Puja
Sandhyavandanam
Tulsi Puja
About this Site
Pujas
  Introduction to Puja to Deities
  Gayatri
  Ganesh
  Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
  Vishnu
    Ananta Padmanaabha
    Satyanarayana
    Venkateswara
  Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Krishna
  Devi
    Kedar Gowri Vrat
  Dhana Lakshmi Puja
  Navaraatri - Durga Puja
  Lord Shiva
    Lord Shiv Puja
    Book: How to Conduct Puja to Lord Shiva
    Shiv Ratri puja
    Karva Chauth Puja
  Puja to Planet Deities
  Book: How to Conduct Puja to Soorya
  Hanuman
Mudras
    Garuda's Mudra
    Dhenu Mudra (Kaama dhenu)
    Shankh Mudra
    Chakra Mudra
    Meru Mudra
Tirtha
Chaaliisaas
    Hanuman Chaaliisaa
    Bhairava chaaliisaa
    Durga chaaliisaa
    GaNesha chaaliisaa
    Gayatrii chaaliisaa
    Lakshmi chaaliisaa
    Rama chaaliisaa
    Santoshhii chaaliisaa
    Shani chaaliisaa
    Shitalaa chaaliisaa
    Siva chaaliisaa
    Vindhya chaaliisaa
Typical Pujas
Ram Charit Manas
Read Hindi Bhajans
Read Aaratii
English to Hindi Dictionary
Other Devotional Documents
Feedback / FAQ
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
HinduShops Gift Center
Music Store
Book Store

Read Shloka in hindi Read Shloka in pdf.. shrii shani chaaliisaa ..
dohaa
jaya gaNesha girijaa suvana ma.ngala karaNa kR^ipaala .
diinana ke dukha duura kari kiijai naatha nihaala ..
jaya jaya shrii shanideva prabhu sunahu vinaya mahaaraaja .
karahu kR^ipaa he ravi tanaya raakhahu janakii laaja ..

jayati jayati shanideva dayaalaa . karata sadaa bhaktana pratipaalaa ..
chaari bhujaa tanu shyaama viraajai . maathe ratana mukuTa chhabi chhaajai ..
parama vishaala manohara bhaalaa . Te.Dhii dR^iShTi bhR^ikuTi vikaraalaa ..
kuNDala shravaNa chamaachama chamake . hiye maala muktana maNi damakai ..
kara me.n gadaa trishuula kuThaaraa . pala bicha karai.n arihi.n sa.nhaaraa ..
pi.ngala kR^iShNo chhaayaa nandana . yama koNastha raudra dukha bha.njana ..
saurii manda shanii dasha naamaa . bhaanu putra puujahi.n saba kaamaa ..
jaapara prabhu prasanna havai.n jaahii.n . ra.nkahu.N raava karai.n kShaNa maahii.n ..
parvatahuu tR^iNa ho_i nihaarata . tR^iNahuu ko parvata kari Daarata ..
raaja milata bana raamahi.n diinhayo . kaike_ihu.N kii mati hari liinhayo ..
banahuu.N me.n mR^iga kapaTa dikhaa_I . maatu jaanakii ga_I churaa_I ..
laShaNahi.n shakti vikala kariDaaraa . machigaa dala me.n haahaakaaraa ..
raavaNa kii gati- mati bauraa_I . raamachandra so.n baira ba.Dhaa_I ..
diyo kiiTa kari ka.nchana la.nkaa . baji bajara.nga biira kii Da.nkaa ..
nR^ipa vikrama para tuhi.n pagu dhaaraa . chitra mayuura nigali gai haaraa ..
haara nau.nlakhaa laagyo chorii . haatha paira Daravaayo torii ..
bhaarii dashaa nikR^iShTa dikhaayo . telahi.n ghara kolhuu chalavaayo ..
vinaya raaga diipaka maha.N kiinhayo.n . taba prasanna prabhu hvai sukha diinhayo.n ..
harishcha.ndra nR^ipa naari bikaanii . aapahu.n bhare.n Doma ghara paanii ..
taise nala para dashaa siraanii . bhuu.njii- miina kuuda ga_I paanii ..
shrii sha.nkarahi.n gahyo jaba jaa_I . paaravatii ko satii karaa_I ..
tanika volokata hii kari riisaa . nabha u.Di gayo gaurisuta siisaa ..
paaNDava para bhai dashaa tumhaarii . bachii draupadii hoti ughaarii ..
kaurava ke bhii gati mati maarayo . yuddha mahaabhaarata kari Daarayo ..
ravi kaha.N mukha maha.N dhari tatkaalaa . lekara kuudi parayo paataalaa ..
sheSha deva- lakhi vinati laa_I . ravi ko mukha te diyo chhu.Daa_I ..
vaahana prabhu ke saata sujaanaa . jaga diggaja gardabha mR^iga svaanaa ..
jambuka si.nha aadi nakha dhaarii . so phala jyotiSha kahata pukaarii ..
gaja vaahana lakShmii gR^iha aavai.n . haya te sukha sampatti upajaavai.n ..
gardabha haani karai bahu kaajaa . si.nha siddhakara raaja samaajaa ..
jambuka buddhi naShTa kara Daarai . mR^iga de kaShTa praaNa sa.nhaarai ..
jaba aavahi.n prabhu svaana savaarii . chorii aadi hoya Dara bhaarii ..
taisahi chaarii charaNa yaha naamaa . svarNa lauha chaa.Ndi aru taamaa ..
lauha charaNa para jaba prabhu aavai.n . dhana jana sampatti naShTa karaavai.n ..
samataa taamra rajata shubhakaarii . svarNa sarva sukha ma.ngala bhaarii ..
jo yaha shani charitra nita gaavai . kabahu.n na dashaa nikR^iShTa sataavai ..
ad.h_bhuuta naatha dikhaavai.n liilaa . karai.n shatru ke nashiba bali Dhiilaa ..
jo paNDita suyogya bulavaa_I . vidhivata shani graha shaa.nti karaa_I ..
piipala jala shani divasa cha.Dhaavata . diipa daana dai bahu sukha paavata ..
kahata raama sundara prabhu daasaa . shani sumirata sukha hota prakaashaa ..

Next

  Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.  
 
Download
 
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.