Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
  Puja - Archaka > Puja > Hindi Bhajan and Arati  > Rama (English)
Puja
What's Puja?
  What is Puja?
  To Do or Not To..
  How to Do Puja?
  Short Daily Puja
Two Minute Puja
Sandhyavandanam
Tulsi Puja
About this Site
Pujas
  Introduction to Puja to Deities
  Gayatri
  Ganesh
  Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
  Vishnu
    Ananta Padmanaabha
    Satyanarayana
    Venkateswara
  Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Krishna
  Devi
    Kedar Gowri Vrat
  Dhana Lakshmi Puja
  Navaraatri - Durga Puja
  Lord Shiva
    Lord Shiv Puja
    Book: How to Conduct Puja to Lord Shiva
    Shiv Ratri puja
    Karva Chauth Puja
  Puja to Planet Deities
  Book: How to Conduct Puja to Soorya
  Hanuman
Mudras
    Garuda's Mudra
    Dhenu Mudra (Kaama dhenu)
    Shankh Mudra
    Chakra Mudra
    Meru Mudra
Tirtha
Chaaliisaas
    Hanuman Chaaliisaa
    Bhairava chaaliisaa
    Durga chaaliisaa
    GaNesha chaaliisaa
    Gayatrii chaaliisaa
    Lakshmi chaaliisaa
    Rama chaaliisaa
    Santoshhii chaaliisaa
    Shani chaaliisaa
    Shitalaa chaaliisaa
    Siva chaaliisaa
    Vindhya chaaliisaa
Typical Pujas
Ram Charit Manas
Read Hindi Bhajans
Read Aaratii
English to Hindi Dictionary
Other Devotional Documents
Feedback / FAQ
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
HinduShops Gift Center
Music Store
Book Store

Read Shloka in hindi Read Shloka in pdf


Rama Chalisa
.. shrii raamachaaliisaa ..

shrii raghubiira bhakta hitakaarii . suni liijai prabhu araja hamaarii ..
nishi dina dhyaana dharai jo ko_I . taa sama bhakta aura nahi.n ho_I ..
dhyaana dhare shivajii mana maahii.n . brahmaa indra paara nahi.n paahii.n ..
jaya jaya jaya raghunaatha kR^ipaalaa . sadaa karo santana pratipaalaa ..
duuta tumhaara viira hanumaanaa . jaasu prabhaava tihuu.N pura jaanaa ..
tuva bhujadaNDa prachaNDa kR^ipaalaa . raavaNa maari surana pratipaalaa ..
tuma anaatha ke naatha gosaa_I.n . diinana ke ho sadaa sahaa_I ..
brahmaadika tava paara na paavai.n . sadaa Isha tumharo yasha gaavai.n ..
chaari_u veda bharata hai.n saakhii . tuma bhaktana kii lajjaa raakhii ..
guNa gaavata shaarada mana maahii.n . surapati taako paara na paahii.n ..
naama tumhaara leta jo ko_I . taa sama dhanya aura nahi.n ho_I ..
raama naama hai aparampaaraa . chaarihu vedana jaahi pukaaraa ..
gaNapati naama tumhaaro liinho.n . tinako prathama puujya tuma kiinho.n ..
sheSha raTata nita naama tumhaaraa . mahi ko bhaara shiisha para dhaaraa ..
phuula samaana rahata so bhaaraa . paavata ko_u na tumharo paaraa ..
bharata naama tumharo ura dhaaro . taaso.n kabahu.N na raNa me.n haaro ..
naama shatruhana hR^idaya prakaashaa . sumirata hota shatru kara naashaa ..
laShana tumhaare aaGYaakaarii . sadaa karata santana rakhavaarii ..
taate raNa jiite nahi.n ko_I . yuddha jure yamahuu.N kina ho_I ..
mahaa lakShmii dhara avataaraa . saba vidhi karata paapa ko chhaaraa ..
siitaa raama puniitaa gaayo . bhuvaneshvarii prabhaava dikhaayo ..
ghaTa so.n prakaTa bha_I so aa_I . jaako dekhata chandra lajaa_I ..
so tumare nita paa.nva paloTata . navo niddhi charaNana me.n loTata ..
siddhi aThaaraha ma.ngala kaarii . so tuma para jaavai balihaarii ..
aurahu jo aneka prabhutaa_I . so siitaapati tumahi.n banaa_I ..
ichchhaa te koTina sa.nsaaraa . rachata na laagata pala kii baaraa ..
jo tumhare charanana chita laavai . taako mukti avasi ho jaavai ..
sunahu raama tuma taata hamaare . tumahi.n bharata kula- puujya prachaare ..
tumahi.n deva kula deva hamaare . tuma guru deva praaNa ke pyaare ..
jo kuchha ho so tumahii.n raajaa . jaya jaya jaya prabhu raakho laajaa ..
raamaa aatmaa poShaNa haare . jaya jaya jaya dasharatha ke pyaare ..
jaya jaya jaya prabhu jyoti svaruupaa . niguNa brahma akhaNDa anuupaa ..
satya satya jaya satya- brata svaamii . satya sanaatana antaryaamii ..
satya bhajana tumharo jo gaavai . so nishchaya chaaro.n phala paavai ..
satya shapatha gauriipati kiinhii.n . tumane bhaktahi.n saba siddhi diinhii.n ..
GYaana hR^idaya do GYaana svaruupaa . namo namo jaya jaapati bhuupaa ..
dhanya dhanya tuma dhanya prataapaa . naama tumhaara harata sa.ntaapaa ..
satya shuddha devana mukha gaayaa . bajii dundubhii sha.nkha bajaayaa ..
satya satya tuma satya sanaatana . tumahii.n ho hamare tana mana dhana ..
yaako paaTha kare jo ko_I . GYaana prakaTa taake ura ho_I ..
aavaagamana miTai tihi keraa . satya vachana maane shiva meraa ..
aura aasa mana me.n jo lyaavai . tulasii dala aru phuula cha.Dhaavai ..
saaga patra so bhoga lagaavai . so nara sakala siddhataa paavai ..
anta samaya raghubara pura jaaI . jahaa.N janma hari bhakta kahaa_I ..
shrii hari daasa kahai aru gaavai . so vaikuNTha dhaama ko paavai ..

dohaa
saata divasa jo nema kara paaTha kare chita laaya .
haridaasa harikR^ipaa se avasi bhakti ko paaya ..
raama chaaliisaa jo pa.Dhe raamacharaNa chita laaya .
jo ichchhaa mana me.n karai sakala siddha ho jaaya ..

Previous Top Next
1 2 3

  Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.  
 
Download
 
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.