Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
  Puja - Archaka > Puja > Hindi Bhajan and Arati  > Hanuman (English)
Puja
What's Puja?
  What is Puja?
  To Do or Not To..
  How to Do Puja?
  Short Daily Puja
Two Minute Puja
Sandhyavandanam
Tulsi Puja
About this Site
Pujas
  Introduction to Puja to Deities
  Gayatri
  Ganesh
  Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
  Vishnu
    Ananta Padmanaabha
    Satyanarayana
    Venkateswara
  Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Krishna
  Devi
    Kedar Gowri Vrat
  Dhana Lakshmi Puja
  Navaraatri - Durga Puja
  Lord Shiva
    Lord Shiv Puja
    Book: How to Conduct Puja to Lord Shiva
    Shiv Ratri puja
    Karva Chauth Puja
  Puja to Planet Deities
  Book: How to Conduct Puja to Soorya
  Hanuman
Mudras
    Garuda's Mudra
    Dhenu Mudra (Kaama dhenu)
    Shankh Mudra
    Chakra Mudra
    Meru Mudra
Tirtha
Chaaliisaas
    Hanuman Chaaliisaa
    Bhairava chaaliisaa
    Durga chaaliisaa
    GaNesha chaaliisaa
    Gayatrii chaaliisaa
    Lakshmi chaaliisaa
    Rama chaaliisaa
    Santoshhii chaaliisaa
    Shani chaaliisaa
    Shitalaa chaaliisaa
    Siva chaaliisaa
    Vindhya chaaliisaa
Typical Pujas
Ram Charit Manas
Read Hindi Bhajans
Read Aaratii
English to Hindi Dictionary
Other Devotional Documents
Feedback / FAQ
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
HinduShops Gift Center
Music Store
Book Store

Read Shloka in hindi Read Shloka in pdf


.. shrii hanumaana chaaliisaa ..
dohaa

shriiguru charana saroja raja nija manu mukuru sudhaari .
barana_uu.N raghubara bimala jasu jo daayaku phala chaari ..

buddhihiina tanu jaanike sumirau.n pavanakumaara .
bala buddhi bidyaa dehu mohi.n harahu kalesa bikaara ..

chaupaaii

jaya hanumaana GYaana guna saagara .
jaya kapiisa tihu.N loka ujaagara ..
raama duuta atulita bala dhaamaa .
a.njaniputra pavanasuta naamaa ..
mahaabiira bikrama bajara.ngii .
kumati nivaara sumati ke sa.ngii ..
ka.nchana barana biraaja subesaa .
kaanana ku.nDala ku.nchita kesaa ..
haatha bajra au dhvajaa biraajai .
kaa.Ndhe muu.Nja janeuu saajai ..
sa.nkara suvana kesariina.ndana .
teja prataapa mahaa jaga ba.ndana ..
vidyaavaana gunii ati chaatura .
raama kaaja karibe ko aatura ..
prabhu charitra sunibe ko rasiyaa .
raama lakhana siitaa mana basiyaa ..

Previous Top Next
1 2 3 4

  Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.  
 
Download
 
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.