Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
  Puja - Archaka > Puja > Hindi Bhajan and Arati  > Ganesha (English)
Puja
What's Puja?
  What is Puja?
  To Do or Not To..
  How to Do Puja?
  Short Daily Puja
Two Minute Puja
Sandhyavandanam
Tulsi Puja
About this Site
Pujas
  Introduction to Puja to Deities
  Gayatri
  Ganesh
  Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
  Vishnu
    Ananta Padmanaabha
    Satyanarayana
    Venkateswara
  Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Krishna
  Devi
    Kedar Gowri Vrat
  Dhana Lakshmi Puja
  Navaraatri - Durga Puja
  Lord Shiva
    Lord Shiv Puja
    Book: How to Conduct Puja to Lord Shiva
    Shiv Ratri puja
    Karva Chauth Puja
  Puja to Planet Deities
  Book: How to Conduct Puja to Soorya
  Hanuman
Mudras
    Garuda's Mudra
    Dhenu Mudra (Kaama dhenu)
    Shankh Mudra
    Chakra Mudra
    Meru Mudra
Tirtha
Chaaliisaas
    Hanuman Chaaliisaa
    Bhairava chaaliisaa
    Durga chaaliisaa
    GaNesha chaaliisaa
    Gayatrii chaaliisaa
    Lakshmi chaaliisaa
    Rama chaaliisaa
    Santoshhii chaaliisaa
    Shani chaaliisaa
    Shitalaa chaaliisaa
    Siva chaaliisaa
    Vindhya chaaliisaa
Typical Pujas
Ram Charit Manas
Read Hindi Bhajans
Read Aaratii
English to Hindi Dictionary
Other Devotional Documents
Feedback / FAQ
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
HinduShops Gift Center
Music Store
Book Store

Read Shloka in hindi Read Shloka in pdf


Shri Ganesha Chalisa
.. shrii gaNesha chaaliisaa ..
jaya gaNapati sad.hguNasadana kavivara badana kR^ipaala .
vighna haraNa ma.ngala karaNa jaya jaya girijaalaala ..
jaya jaya jaya gaNapati raajuu . ma.ngala bharaNa karaNa shubha kaajuu ..
jaya gajabadana sadana sukhadaataa . vishva vinaayaka buddhi vidhaataa ..
vakra tuNDa shuchi shuNDa suhaavana . tilaka tripuNDa bhaala mana bhaavana ..
raajita maNi muktana ura maalaa . svarNa mukuTa shira nayana vishaalaa ..
pustaka paaNi kuThaara trishuulaM . modaka bhoga sugandhita phuulaM ..
sundara piitaambara tana saajita . charaNa paadukaa muni mana raajita ..
dhani shivasuvana ShaDaanana bhraataa . gaurii lalana vishva-vidhaataa ..
R^iddhi siddhi tava cha.Nvara sudhaare . muuShaka vaahana sohata dvaare ..
kahau.n janma shubha kathaa tumhaarii . ati shuchi paavana ma.ngala kaarii ..
eka samaya giriraaja kumaarii . putra hetu tapa kiinhaa bhaarii ..
bhayo yaGYa jaba puurNa anuupaa . taba pahu.Nchyo tuma dhari dvija ruupaa .
atithi jaani kai gaurii sukhaarii . bahu vidhi sevaa karii tumhaarii ..
ati prasanna hvai tuma vara diinhaa . maatu putra hita jo tapa kiinhaa ..
milahi putra tuhi buddhi vishaalaa . binaa garbha dhaaraNa yahi kaalaa ..
gaNanaayaka guNa GYaana nidhaanaa . puujita prathama ruupa bhagavaanaa ..
asa kahi antardhyaana ruupa hvai . palanaa para baalaka svaruupa hvai ..
bani shishu rudana jabahi tuma Thaanaa . lakhi mukha sukha nahi.n gauri samaanaa ..
sakala magana sukha ma.ngala gaavahi.n . nabha te surana sumana varShaavahi.n ..
shambhu umaa bahudaana luTaavahi.n . sura muni jana suta dekhana aavahi.n ..
lakhi ati aananda ma.ngala saajaa . dekhana bhii aaye shani raajaa ..
nija avaguNa guni shani mana maahii.n . baalaka dekhana chaahata naahii.n ..
girajaa kachhu mana bheda ba.Dhaayo . utsava mora na shani tuhi bhaayo ..
kahana lage shani mana sakuchaaI . kaa karihau shishu mohi dikhaaI ..
nahi.n vishvaasa umaa kara bhayaU . shani so.n baalaka dekhana kahyaU ..
pa.Datahi.n shani dR^iga koNa prakaashaa . baalaka shira i.Di gayo aakaashaa ..
girajaa girii.n vikala hvai dharaNii . so dukha dashaa gayo nahi.n varaNii ..
haahaakaara machyo kailaashaa . shani kiinhyo.n lakhi suta ko naashaa ..
turata garu.Da cha.Dhi viShNu sidhaaye . kaaTi chakra so gaja shira laaye ..
baalaka ke dha.Da uupara dhaarayo . praaNa ma.ntra pa.Dha sha.nkara Daarayo ..
naama gaNesha shambhu taba kiinhe . prathama puujya buddhi nidhi vara diinhe ..
buddhi pariikShaa jaba shiva kiinhaa . pR^ithvii kii pradakShiNaa liinhaa ..
chale ShaDaanana bharami bhulaaI . rachii baiTha tuma buddhi upaaI ..
charaNa maatu-pitu ke dhara liinhe.n . tinake saata pradakShiNa kiinhe.n ..
dhani gaNesha kahi shiva hiya haraShe . nabha te surana sumana bahu barase ..
tumharii mahimaa buddhi ba.DaaI . sheSha sahasa mukha sakai na gaaI ..
mai.n mati hiina maliina dukhaarii . karahu.N kauna bidhi vinaya tumhaarii ..
bhajata raamasundara prabhudaasaa . lakha prayaaga kakaraa durvaasaa ..
aba prabhu dayaa diina para kiijai . apanii shakti bhakti kuchha diijai ..

Next

  Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.  
 
Download
 
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.