Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
  Puja - Archaka > Puja > Hindi Bhajan and Arati  > Durga (English)
Puja
What's Puja?
  What is Puja?
  To Do or Not To..
  How to Do Puja?
  Short Daily Puja
Two Minute Puja
Sandhyavandanam
Tulsi Puja
About this Site
Pujas
  Introduction to Puja to Deities
  Gayatri
  Ganesh
  Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
  Vishnu
    Ananta Padmanaabha
    Satyanarayana
    Venkateswara
  Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Krishna
  Devi
    Kedar Gowri Vrat
  Dhana Lakshmi Puja
  Navaraatri - Durga Puja
  Lord Shiva
    Lord Shiv Puja
    Book: How to Conduct Puja to Lord Shiva
    Shiv Ratri puja
    Karva Chauth Puja
  Puja to Planet Deities
  Book: How to Conduct Puja to Soorya
  Hanuman
Mudras
    Garuda's Mudra
    Dhenu Mudra (Kaama dhenu)
    Shankh Mudra
    Chakra Mudra
    Meru Mudra
Tirtha
Chaaliisaas
    Hanuman Chaaliisaa
    Bhairava chaaliisaa
    Durga chaaliisaa
    GaNesha chaaliisaa
    Gayatrii chaaliisaa
    Lakshmi chaaliisaa
    Rama chaaliisaa
    Santoshhii chaaliisaa
    Shani chaaliisaa
    Shitalaa chaaliisaa
    Siva chaaliisaa
    Vindhya chaaliisaa
Typical Pujas
Ram Charit Manas
Read Hindi Bhajans
Read Aaratii
English to Hindi Dictionary
Other Devotional Documents
Feedback / FAQ
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
HinduShops Gift Center
Music Store
Book Store

Read Shloka in hindi Read Shloka in pdf


.. shrii durgaa chaaliisaa ..

namo namo durge sukha karanii . namo namo ambe duHkha haranii ..
nira.nkaara hai jyoti tumhaarii . tihuu.n loka phailii ujiyaarii ..
shashi lilaaTa mukha mahaa vishaalaa . netra laala bhR^ikuTii vikaraalaa ..
ruupa maatu ko adhika suhaave . darasha karata jana ati sukha paave ..
tuma sa.nsaara shakti laya kiinaa . paalana hetu anna dhana diinaa ..
annapuuranaa hu_I jaga paalaa . tuma hii aadi sundarii baalaa ..
prlayakaala saba naashana haarii . tuma gaurii shiva sha.nkara pyaarii ..
shiva yogii tumare guNa gaave.n . brahmaa viShNu tumhe.n nita dhyaave.n ..
ruupa sarasvatii ko tuma dhaaraa . de subuddhi R^iShi munina ubaaraa ..
dharayo ruupa narasi.nha ko ambaa . pragaTa bha_I phaa.Da kara khambaa ..
rakShaa kari prahalaada bachaayo . hiraNaakusha ko svarga paThaayo ..
lakShmii ruupa dharaa jaga maahii.n . shrii naaraayaNa a.nga samaahii ..
kShiirasi.ndhu me.n karata vilaasaa . dayaa sindhu diijai mana aasaa ..
hi.ngalaaja me.n tumhii.n bhavaanii . mahimaa amita na jaata bakhaanii ..
maata.ngii aru dhuumaavati maataa . bhuvaneshvarii bagalaa sukhadaataa ..
shrii bhairava taaraa jaga taariNi . chhinna bhaala bhava duHkha nivaariNi ..
keharii vaahana soha bhavaanii . laa.ngura viira chalata agavaanii ..
kara me.n khappara khaD.h_ga viraaje . jaako dekha kaala Dara bhaaje ..
sohe astra aura trishuulaa . jaate uThata shatru hiya shuulaa ..
nagara koTi me.n tumhii.n viraajata . tihuu.n loka me.n Da.nkaa baajata ..
shumbha nishumbha daanava tuma maare . rakta biija sha.nkhana sa.nhaare ..
mahiShaasura nR^ipa ati abhimaanii . jehi adha bhaara mahii akulaanii ..
ruupa karaala kaalikaa dhaaraa . sena sahita tuma tihi sa.nhaaraa ..
parii gaa.Dha santana para jaba jaba . bha_I sahaaya maatu tuma taba taba ..
amarapurii aru baasava lokaa . taba mahimaa saba rahe ashokaa ..
jvaalaa me.n hai jyoti tumhaarii . tumhe.n sadaa puuje.n nara naarii ..
prema bhakti se jo yasha gaave . duHkha daaridra nikaTa nahi.n aave ..
dhyaave tumhe.n jo nara mana laa_I . janma- maraNa taakau chhuTi jaa_ii ..
jogii sura muni kahata pukaarii . yoga na ho bina shakti tumhaarii ..
sha.nkara aachaaraja tapa kiino . kaama aru krodha jiiti saba liino ..
nishidina dhyaana dharo sha.nkara ko . kaahu kaala nahi.n sumiro tumako ..
shakti ruupa ko marama na paayo . shakti ga_I taba mana pachhataayo ..
sharaNaagata hu_I kiirti bakhaanii . jaya jaya jaya jagadamba bhavaanii ..
bha_I prasanna aadi jagadambaa . da_I shakti nahi.n kiina vilambaa ..
moko maata kaShTa ati ghero . tuma bina kauna hare duHkha mero ..
aashaa tR^iShNaa nipaTa sataavai . moha madaadika saba vinashaavai ..
shatru naasha kiijai mahaaraanii . sumiro.n ikachita tumhe.n bhavaanii ..
karo kR^ipaa he maata dayaalaa . R^iddhi- siddhi de karahu nihaalaa ..
jaba lagii jiyau dayaa phala paa_U.n . tumhaaro yasha mai.n sadaa sunaa_U.n ..
durgaa chaaliisaa jo jana gaave . saba sukha bhoga paramapada paave ..
deviidaasa sharaNa nija jaanii . karahu kR^ipaa jagadamba bhavaanii ..

shrii durgaamaataa kii jaya ..

Next

  Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.  
 
Download
 
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.