Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka Puja - Archaka
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
  Puja - Archaka > Puja > Hindi Bhajan and Arati  > Bhairava (English)
Puja
What's Puja?
  What is Puja?
  To Do or Not To..
  How to Do Puja?
  Short Daily Puja
Two Minute Puja
Sandhyavandanam
Tulsi Puja
About this Site
Pujas
  Introduction to Puja to Deities
  Gayatri
  Ganesh
  Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
  Vishnu
    Ananta Padmanaabha
    Satyanarayana
    Venkateswara
  Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
  Book: How to Conduct Puja to Sri Krishna
  Devi
    Kedar Gowri Vrat
  Dhana Lakshmi Puja
  Navaraatri - Durga Puja
  Lord Shiva
    Lord Shiv Puja
    Book: How to Conduct Puja to Lord Shiva
    Shiv Ratri puja
    Karva Chauth Puja
  Puja to Planet Deities
  Book: How to Conduct Puja to Soorya
  Hanuman
Mudras
    Garuda's Mudra
    Dhenu Mudra (Kaama dhenu)
    Shankh Mudra
    Chakra Mudra
    Meru Mudra
Tirtha
Chaaliisaas
    Hanuman Chaaliisaa
    Bhairava chaaliisaa
    Durga chaaliisaa
    GaNesha chaaliisaa
    Gayatrii chaaliisaa
    Lakshmi chaaliisaa
    Rama chaaliisaa
    Santoshhii chaaliisaa
    Shani chaaliisaa
    Shitalaa chaaliisaa
    Siva chaaliisaa
    Vindhya chaaliisaa
Typical Pujas
Ram Charit Manas
Read Hindi Bhajans
Read Aaratii
English to Hindi Dictionary
Other Devotional Documents
Feedback / FAQ
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
HinduShops Gift Center
Music Store
Book Store

Read Shloka in hindi Read Shloka in pdf.. shrii bhairava chaaliisaa ..
dohaa
shrii gaNapati guru gauri pada prema sahita dhari maatha .
chaaliisaa vandana karau.n shrii shiva bhairavanaatha ..
shrii bhairava sa.nkaTa haraNa ma.ngala karaNa kR^ipaala .
shyaama varaNa vikaraala vapu lochana laala vishaala ..

jaya jaya shrii kaalii ke laalaa . jayati jayati kaashii- kutavaalaa ..
jayati baTuka- bhairava bhaya haarii . jayati kaala- bhairava balakaarii ..
jayati naatha- bhairava vikhyaataa . jayati sarva- bhairava sukhadaataa ..
bhairava ruupa kiyo shiva dhaaraNa . bhava ke bhaara utaaraNa kaaraNa ..
bhairava rava suni hvai bhaya duurii . saba vidhi hoya kaamanaa puurii ..
sheSha mahesha aadi guNa gaayo . kaashii- kotavaala kahalaayo ..
jaTaa juuTa shira cha.ndra viraajata . baalaa mukuTa bijaayaTha saajata ..
kaTi karadhanii ghuu.Ngharuu baajata . darshana karata sakala bhaya bhaajata ..
jiivana daana daasa ko diinhyo . kiinhyo kR^ipaa naatha taba chiinhyo ..
vasi rasanaa bani saarada- kaalii . diinhyo vara raakhyo mama laalii ..
dhanya dhanya bhairava bhaya bha.njana . jaya manara.njana khala dala bha.njana ..
kara trishuula Damaruu shuchi ko.Daa . kR^ipaa kaTaakSha suyasha nahi.n thoDaa ..
jo bhairava nirbhaya guNa gaavata . aShTasiddhi nava nidhi phala paavata ..
ruupa vishaala kaThina dukha mochana . krodha karaala laala duhu.N lochana ..
agaNita bhuuta preta sa.nga Dolata . baM baM baM shiva baM baM bolata ..
rudrakaaya kaalii ke laalaa . mahaa kaalahuu ke ho kaalaa ..
baTuka naatha ho kaala ga.Nbhiiraa . shveta rakta aru shyaama shariiraa ..
karata niinahuu.N ruupa prakaashaa . bharata subhaktana kaha.N shubha aashaa ..
ratna ja.Dita ka.nchana si.nhaasana . vyaaghra charma shuchi narma su_aanana ..
tumahi jaa_i kaashihi.n jana dhyaavahi.n . vishvanaatha kaha.N darshana paavahi.n ..
jaya prabhu sa.nhaaraka sunanda jaya . jaya unnata hara umaa nanda jaya ..
bhiima trilochana svaana saatha jaya . vaijanaatha shrii jagatanaatha jaya ..
mahaa bhiima bhiiShaNa shariira jaya . rudra trayambaka dhiira viira jaya ..
ashvanaatha jaya pretanaatha jaya . svaanaaru.Dha sayacha.ndra naatha jaya ..
nimiSha digaMbara chakranaatha jaya . gahata anaathana naatha haatha jaya ..
treshalesha bhuutesha cha.ndra jaya . krodha vatsa amaresha nanda jaya ..
shrii vaamana nakulesha chaNDa jaya . kR^ityaa_U kiirati prachaNDa jaya ..
rudra baTuka krodhesha kaaladhara . chakra tuNDa dasha paaNivyaala dhara ..
kari mada paana shambhu guNagaavata . chau.nsaTha yogina sa.nga nachaavata ..
karata kR^ipaa jana para bahu Dha.ngaa . kaashii kotavaala a.Daba.ngaa ..
deya.N kaala bhairava jaba soTaa . nasai paapa moTaa se moTaa ..
janakara nirmala hoya shariiraa . miTai sakala sa.nkaTa bhava piiraa ..
shrii bhairava bhuuto.nke raajaa . baadhaa harata karata shubha kaajaa ..
ailaadii ke duHkha nivaarayo . sadaa kR^ipaakari kaaja samhaarayo ..
sundara daasa sahita anuraagaa . shrii durvaasaa nikaTa prayaagaa ..
shrii bhairava jii kii jaya lekhyo . sakala kaamanaa puuraNa dekhyo ..

Next

  Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.  
 
Download
 
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.