FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
Home Book Talk Recommendations Bibliography Astrology HinduShops Gifts to India
What´s Puja?
What´s Puja?
To Do or Not To ....
How to Do Puja?
Sandhyavandanam
Short Daily Puja
Two Minute Puja
About this Site
Advertisement
[an error occurred while processing this directive]
Pujas
Introduction to Puja to Deities
Gayatri
Ganesha
Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
Lakshmii Devi
Goddess Saraswati
Kamakshi Devi
Lalitha Devi
Meenakshi Devi
Gauri Devi
Rajeshwari Devi
Durga/Parvati/Amba
Santoshi Devi
Sharada Devi
Shyamala Devi
Mahakaali
Tripurasundarii
Annapoorneshwari
Ganga Devi
Bhramaramba Devi
Chandi/Chandika Devi
Bhavani Devi
Uma Maheshvari
Vindhya Devi
Ardhanarishvari
Shri Vishnu
Venkateswara
Shri Rama
Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
Shri Krishna
Book: How to Conduct Puja to Shri Krishna
Shri Shiva
Book: How to Conduct Puja to Shri Shiva
Hanuman
Puja to Planet Deities
Book: How to Conduct Puja to Soorya
More Puja Links
Special Pujas
Mudras and Tirtha
Mantras
Yantras
Shlokas
Stotras
Chaaliisaas
Sankatamochana
Hanuman Chaaliisaa
Hanuman Ashtak
Bajrang Ban
Bhairava Chaaliisaa
Durga Chaaliisaa
GaNesha Chaaliisaa
Gayatrii Chaaliisaa
Lakshmi Chaaliisaa
Rama Chaaliisaa
Santoshhii Chaaliisaa
Shani Chaaliisaa
Shitalaa Chaaliisaa
Siva Chaaliisaa
Vindhya Chaaliisaa
Sarasvati Chaaliisaa
Mahakali Chaaliisaa
Ganga Chaaliisaa
Krishna Chaaliisaa
Vishnu Chaaliisaa
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
Advertisement
There isn't content right now for this block.
Shani Chaaliisaa (English)
Page: 1/2


Puja - Archaka > Chaaliisaas > Shani Chaaliisaa (English)

Read Shloka in Hindi language Read Shlokas in Hindi PDF format

.. shrii shani chaaliisaa ..
dohaa
jaya gaNesha girijaa suvana ma.ngala karaNa kR^ipaala .
diinana ke dukha duura kari kiijai naatha nihaala ..
jaya jaya shrii shanideva prabhu sunahu vinaya mahaaraaja .
karahu kR^ipaa he ravi tanaya raakhahu janakii laaja ..

jayati jayati shanideva dayaalaa . karata sadaa bhaktana pratipaalaa ..
chaari bhujaa tanu shyaama viraajai . maathe ratana mukuTa chhabi chhaajai ..
parama vishaala manohara bhaalaa . Te.Dhii dR^iShTi bhR^ikuTi vikaraalaa ..
kuNDala shravaNa chamaachama chamake . hiye maala muktana maNi damakai ..
kara me.n gadaa trishuula kuThaaraa . pala bicha karai.n arihi.n sa.nhaaraa ..
pi.ngala kR^iShNo chhaayaa nandana . yama koNastha raudra dukha bha.njana ..
saurii manda shanii dasha naamaa . bhaanu putra puujahi.n saba kaamaa ..
jaapara prabhu prasanna havai.n jaahii.n . ra.nkahu.N raava karai.n kShaNa maahii.n ..
parvatahuu tR^iNa ho_i nihaarata . tR^iNahuu ko parvata kari Daarata ..
raaja milata bana raamahi.n diinhayo . kaike_ihu.N kii mati hari liinhayo ..
banahuu.N me.n mR^iga kapaTa dikhaa_I . maatu jaanakii ga_I churaa_I ..
laShaNahi.n shakti vikala kariDaaraa . machigaa dala me.n haahaakaaraa ..
raavaNa kii gati- mati bauraa_I . raamachandra so.n baira ba.Dhaa_I ..
diyo kiiTa kari ka.nchana la.nkaa . baji bajara.nga biira kii Da.nkaa ..
nR^ipa vikrama para tuhi.n pagu dhaaraa . chitra mayuura nigali gai haaraa ..
haara nau.nlakhaa laagyo chorii . haatha paira Daravaayo torii ..
bhaarii dashaa nikR^iShTa dikhaayo . telahi.n ghara kolhuu chalavaayo ..
vinaya raaga diipaka maha.N kiinhayo.n . taba prasanna prabhu hvai sukha diinhayo.n ..
harishcha.ndra nR^ipa naari bikaanii . aapahu.n bhare.n Doma ghara paanii ..
taise nala para dashaa siraanii . bhuu.njii- miina kuuda ga_I paanii ..
shrii sha.nkarahi.n gahyo jaba jaa_I . paaravatii ko satii karaa_I ..
tanika volokata hii kari riisaa . nabha u.Di gayo gaurisuta siisaa ..
paaNDava para bhai dashaa tumhaarii . bachii draupadii hoti ughaarii ..
kaurava ke bhii gati mati maarayo . yuddha mahaabhaarata kari Daarayo ..
ravi kaha.N mukha maha.N dhari tatkaalaa . lekara kuudi parayo paataalaa ..
sheSha deva- lakhi vinati laa_I . ravi ko mukha te diyo chhu.Daa_I ..
vaahana prabhu ke saata sujaanaa . jaga diggaja gardabha mR^iga svaanaa ..
jambuka si.nha aadi nakha dhaarii . so phala jyotiSha kahata pukaarii ..
gaja vaahana lakShmii gR^iha aavai.n . haya te sukha sampatti upajaavai.n ..
gardabha haani karai bahu kaajaa . si.nha siddhakara raaja samaajaa ..
jambuka buddhi naShTa kara Daarai . mR^iga de kaShTa praaNa sa.nhaarai ..
jaba aavahi.n prabhu svaana savaarii . chorii aadi hoya Dara bhaarii ..
taisahi chaarii charaNa yaha naamaa . svarNa lauha chaa.Ndi aru taamaa ..
lauha charaNa para jaba prabhu aavai.n . dhana jana sampatti naShTa karaavai.n ..
samataa taamra rajata shubhakaarii . svarNa sarva sukha ma.ngala bhaarii ..
jo yaha shani charitra nita gaavai . kabahu.n na dashaa nikR^iShTa sataavai ..
ad.h_bhuuta naatha dikhaavai.n liilaa . karai.n shatru ke nashiba bali Dhiilaa ..
jo paNDita suyogya bulavaa_I . vidhivata shani graha shaa.nti karaa_I ..
piipala jala shani divasa cha.Dhaavata . diipa daana dai bahu sukha paavata ..
kahata raama sundara prabhu daasaa . shani sumirata sukha hota prakaashaa ..
Next Page (2/2) Next Page


Advertisement
Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.
Download
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.
[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]