FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
Home Book Talk Recommendations Bibliography Astrology HinduShops Gifts to India
What´s Puja?
What´s Puja?
To Do or Not To ....
How to Do Puja?
Sandhyavandanam
Short Daily Puja
Two Minute Puja
About this Site
Advertisement
[an error occurred while processing this directive]
Pujas
Introduction to Puja to Deities
Gayatri
Ganesha
Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
Lakshmii Devi
Goddess Saraswati
Kamakshi Devi
Lalitha Devi
Meenakshi Devi
Gauri Devi
Rajeshwari Devi
Durga/Parvati/Amba
Santoshi Devi
Sharada Devi
Shyamala Devi
Mahakaali
Tripurasundarii
Annapoorneshwari
Ganga Devi
Bhramaramba Devi
Chandi/Chandika Devi
Bhavani Devi
Uma Maheshvari
Vindhya Devi
Ardhanarishvari
Shri Vishnu
Venkateswara
Shri Rama
Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
Shri Krishna
Book: How to Conduct Puja to Shri Krishna
Shri Shiva
Book: How to Conduct Puja to Shri Shiva
Hanuman
Puja to Planet Deities
Book: How to Conduct Puja to Soorya
More Puja Links
Special Pujas
Mudras and Tirtha
Mantras
Yantras
Shlokas
Stotras
Chaaliisaas
Sankatamochana
Hanuman Chaaliisaa
Hanuman Ashtak
Bajrang Ban
Bhairava Chaaliisaa
Durga Chaaliisaa
GaNesha Chaaliisaa
Gayatrii Chaaliisaa
Lakshmi Chaaliisaa
Rama Chaaliisaa
Santoshhii Chaaliisaa
Shani Chaaliisaa
Shitalaa Chaaliisaa
Siva Chaaliisaa
Vindhya Chaaliisaa
Sarasvati Chaaliisaa
Mahakali Chaaliisaa
Ganga Chaaliisaa
Krishna Chaaliisaa
Vishnu Chaaliisaa
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
Advertisement
There isn't content right now for this block.
Rama Chaaliisaa (English)
Page: 1/3


Puja - Archaka > Chaaliisaas > Rama Chaaliisaa (English)

Read Shloka in Hindi language Read Shlokas in Hindi PDF format

Rama Chalisa
.. shrii raamachaaliisaa ..

shrii raghubiira bhakta hitakaarii . suni liijai prabhu araja hamaarii ..
nishi dina dhyaana dharai jo ko_I . taa sama bhakta aura nahi.n ho_I ..
dhyaana dhare shivajii mana maahii.n . brahmaa indra paara nahi.n paahii.n ..
jaya jaya jaya raghunaatha kR^ipaalaa . sadaa karo santana pratipaalaa ..
duuta tumhaara viira hanumaanaa . jaasu prabhaava tihuu.N pura jaanaa ..
tuva bhujadaNDa prachaNDa kR^ipaalaa . raavaNa maari surana pratipaalaa ..
tuma anaatha ke naatha gosaa_I.n . diinana ke ho sadaa sahaa_I ..
brahmaadika tava paara na paavai.n . sadaa Isha tumharo yasha gaavai.n ..
chaari_u veda bharata hai.n saakhii . tuma bhaktana kii lajjaa raakhii ..
guNa gaavata shaarada mana maahii.n . surapati taako paara na paahii.n ..
naama tumhaara leta jo ko_I . taa sama dhanya aura nahi.n ho_I ..
raama naama hai aparampaaraa . chaarihu vedana jaahi pukaaraa ..
gaNapati naama tumhaaro liinho.n . tinako prathama puujya tuma kiinho.n ..
sheSha raTata nita naama tumhaaraa . mahi ko bhaara shiisha para dhaaraa ..
phuula samaana rahata so bhaaraa . paavata ko_u na tumharo paaraa ..
bharata naama tumharo ura dhaaro . taaso.n kabahu.N na raNa me.n haaro ..
naama shatruhana hR^idaya prakaashaa . sumirata hota shatru kara naashaa ..
laShana tumhaare aaGYaakaarii . sadaa karata santana rakhavaarii ..
taate raNa jiite nahi.n ko_I . yuddha jure yamahuu.N kina ho_I ..
mahaa lakShmii dhara avataaraa . saba vidhi karata paapa ko chhaaraa ..
siitaa raama puniitaa gaayo . bhuvaneshvarii prabhaava dikhaayo ..
ghaTa so.n prakaTa bha_I so aa_I . jaako dekhata chandra lajaa_I ..
so tumare nita paa.nva paloTata . navo niddhi charaNana me.n loTata ..
siddhi aThaaraha ma.ngala kaarii . so tuma para jaavai balihaarii ..
aurahu jo aneka prabhutaa_I . so siitaapati tumahi.n banaa_I ..
ichchhaa te koTina sa.nsaaraa . rachata na laagata pala kii baaraa ..
jo tumhare charanana chita laavai . taako mukti avasi ho jaavai ..
sunahu raama tuma taata hamaare . tumahi.n bharata kula- puujya prachaare ..
tumahi.n deva kula deva hamaare . tuma guru deva praaNa ke pyaare ..
jo kuchha ho so tumahii.n raajaa . jaya jaya jaya prabhu raakho laajaa ..
raamaa aatmaa poShaNa haare . jaya jaya jaya dasharatha ke pyaare ..
jaya jaya jaya prabhu jyoti svaruupaa . niguNa brahma akhaNDa anuupaa ..
satya satya jaya satya- brata svaamii . satya sanaatana antaryaamii ..
satya bhajana tumharo jo gaavai . so nishchaya chaaro.n phala paavai ..
satya shapatha gauriipati kiinhii.n . tumane bhaktahi.n saba siddhi diinhii.n ..
GYaana hR^idaya do GYaana svaruupaa . namo namo jaya jaapati bhuupaa ..
dhanya dhanya tuma dhanya prataapaa . naama tumhaara harata sa.ntaapaa ..
satya shuddha devana mukha gaayaa . bajii dundubhii sha.nkha bajaayaa ..
satya satya tuma satya sanaatana . tumahii.n ho hamare tana mana dhana ..
yaako paaTha kare jo ko_I . GYaana prakaTa taake ura ho_I ..
aavaagamana miTai tihi keraa . satya vachana maane shiva meraa ..
aura aasa mana me.n jo lyaavai . tulasii dala aru phuula cha.Dhaavai ..
saaga patra so bhoga lagaavai . so nara sakala siddhataa paavai ..
anta samaya raghubara pura jaaI . jahaa.N janma hari bhakta kahaa_I ..
shrii hari daasa kahai aru gaavai . so vaikuNTha dhaama ko paavai ..

dohaa
saata divasa jo nema kara paaTha kare chita laaya .
haridaasa harikR^ipaa se avasi bhakti ko paaya ..
raama chaaliisaa jo pa.Dhe raamacharaNa chita laaya .
jo ichchhaa mana me.n karai sakala siddha ho jaaya ..
Next Page (2/3) Next Page


Advertisement
Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.
Download
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.
[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]