FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
Home Book Talk Recommendations Bibliography Astrology HinduShops Gifts to India
What´s Puja?
What´s Puja?
To Do or Not To ....
How to Do Puja?
Sandhyavandanam
Short Daily Puja
Two Minute Puja
About this Site
Advertisement
[an error occurred while processing this directive]
Pujas
Introduction to Puja to Deities
Gayatri
Ganesha
Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
Lakshmii Devi
Goddess Saraswati
Kamakshi Devi
Lalitha Devi
Meenakshi Devi
Gauri Devi
Rajeshwari Devi
Durga/Parvati/Amba
Santoshi Devi
Sharada Devi
Shyamala Devi
Mahakaali
Tripurasundarii
Annapoorneshwari
Ganga Devi
Bhramaramba Devi
Chandi/Chandika Devi
Bhavani Devi
Uma Maheshvari
Vindhya Devi
Ardhanarishvari
Shri Vishnu
Venkateswara
Shri Rama
Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
Shri Krishna
Book: How to Conduct Puja to Shri Krishna
Shri Shiva
Book: How to Conduct Puja to Shri Shiva
Hanuman
Puja to Planet Deities
Book: How to Conduct Puja to Soorya
More Puja Links
Special Pujas
Mudras and Tirtha
Mantras
Yantras
Shlokas
Stotras
Chaaliisaas
Sankatamochana
Hanuman Chaaliisaa
Hanuman Ashtak
Bajrang Ban
Bhairava Chaaliisaa
Durga Chaaliisaa
GaNesha Chaaliisaa
Gayatrii Chaaliisaa
Lakshmi Chaaliisaa
Rama Chaaliisaa
Santoshhii Chaaliisaa
Shani Chaaliisaa
Shitalaa Chaaliisaa
Siva Chaaliisaa
Vindhya Chaaliisaa
Sarasvati Chaaliisaa
Mahakali Chaaliisaa
Ganga Chaaliisaa
Krishna Chaaliisaa
Vishnu Chaaliisaa
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
Advertisement
There isn't content right now for this block.
Ganesha Chaaliisaa (English)
Page: 1/2


Puja - Archaka > Chaaliisaas > Ganesha Chaaliisaa (English)

Read Shloka in Hindi language Read Shlokas in Hindi PDF format

Shri Ganesha Chalisa
.. shrii gaNesha chaaliisaa ..
jaya gaNapati sad.hguNasadana kavivara badana kR^ipaala .
vighna haraNa ma.ngala karaNa jaya jaya girijaalaala ..
jaya jaya jaya gaNapati raajuu . ma.ngala bharaNa karaNa shubha kaajuu ..
jaya gajabadana sadana sukhadaataa . vishva vinaayaka buddhi vidhaataa ..
vakra tuNDa shuchi shuNDa suhaavana . tilaka tripuNDa bhaala mana bhaavana ..
raajita maNi muktana ura maalaa . svarNa mukuTa shira nayana vishaalaa ..
pustaka paaNi kuThaara trishuulaM . modaka bhoga sugandhita phuulaM ..
sundara piitaambara tana saajita . charaNa paadukaa muni mana raajita ..
dhani shivasuvana ShaDaanana bhraataa . gaurii lalana vishva-vidhaataa ..
R^iddhi siddhi tava cha.Nvara sudhaare . muuShaka vaahana sohata dvaare ..
kahau.n janma shubha kathaa tumhaarii . ati shuchi paavana ma.ngala kaarii ..
eka samaya giriraaja kumaarii . putra hetu tapa kiinhaa bhaarii ..
bhayo yaGYa jaba puurNa anuupaa . taba pahu.Nchyo tuma dhari dvija ruupaa .
atithi jaani kai gaurii sukhaarii . bahu vidhi sevaa karii tumhaarii ..
ati prasanna hvai tuma vara diinhaa . maatu putra hita jo tapa kiinhaa ..
milahi putra tuhi buddhi vishaalaa . binaa garbha dhaaraNa yahi kaalaa ..
gaNanaayaka guNa GYaana nidhaanaa . puujita prathama ruupa bhagavaanaa ..
asa kahi antardhyaana ruupa hvai . palanaa para baalaka svaruupa hvai ..
bani shishu rudana jabahi tuma Thaanaa . lakhi mukha sukha nahi.n gauri samaanaa ..
sakala magana sukha ma.ngala gaavahi.n . nabha te surana sumana varShaavahi.n ..
shambhu umaa bahudaana luTaavahi.n . sura muni jana suta dekhana aavahi.n ..
lakhi ati aananda ma.ngala saajaa . dekhana bhii aaye shani raajaa ..
nija avaguNa guni shani mana maahii.n . baalaka dekhana chaahata naahii.n ..
girajaa kachhu mana bheda ba.Dhaayo . utsava mora na shani tuhi bhaayo ..
kahana lage shani mana sakuchaaI . kaa karihau shishu mohi dikhaaI ..
nahi.n vishvaasa umaa kara bhayaU . shani so.n baalaka dekhana kahyaU ..
pa.Datahi.n shani dR^iga koNa prakaashaa . baalaka shira i.Di gayo aakaashaa ..
girajaa girii.n vikala hvai dharaNii . so dukha dashaa gayo nahi.n varaNii ..
haahaakaara machyo kailaashaa . shani kiinhyo.n lakhi suta ko naashaa ..
turata garu.Da cha.Dhi viShNu sidhaaye . kaaTi chakra so gaja shira laaye ..
baalaka ke dha.Da uupara dhaarayo . praaNa ma.ntra pa.Dha sha.nkara Daarayo ..
naama gaNesha shambhu taba kiinhe . prathama puujya buddhi nidhi vara diinhe ..
buddhi pariikShaa jaba shiva kiinhaa . pR^ithvii kii pradakShiNaa liinhaa ..
chale ShaDaanana bharami bhulaaI . rachii baiTha tuma buddhi upaaI ..
charaNa maatu-pitu ke dhara liinhe.n . tinake saata pradakShiNa kiinhe.n ..
dhani gaNesha kahi shiva hiya haraShe . nabha te surana sumana bahu barase ..
tumharii mahimaa buddhi ba.DaaI . sheSha sahasa mukha sakai na gaaI ..
mai.n mati hiina maliina dukhaarii . karahu.N kauna bidhi vinaya tumhaarii ..
bhajata raamasundara prabhudaasaa . lakha prayaaga kakaraa durvaasaa ..
aba prabhu dayaa diina para kiijai . apanii shakti bhakti kuchha diijai ..
Next Page (2/2) Next Page


Advertisement
Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.
Download
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.
[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]