FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
Home Book Talk Recommendations Bibliography Astrology HinduShops Gifts to India
What´s Puja?
What´s Puja?
To Do or Not To ....
How to Do Puja?
Sandhyavandanam
Short Daily Puja
Two Minute Puja
About this Site
Advertisement
[an error occurred while processing this directive]
Pujas
Introduction to Puja to Deities
Gayatri
Ganesha
Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
Lakshmii Devi
Goddess Saraswati
Kamakshi Devi
Lalitha Devi
Meenakshi Devi
Gauri Devi
Rajeshwari Devi
Durga/Parvati/Amba
Santoshi Devi
Sharada Devi
Shyamala Devi
Mahakaali
Tripurasundarii
Annapoorneshwari
Ganga Devi
Bhramaramba Devi
Chandi/Chandika Devi
Bhavani Devi
Uma Maheshvari
Vindhya Devi
Ardhanarishvari
Shri Vishnu
Venkateswara
Shri Rama
Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
Shri Krishna
Book: How to Conduct Puja to Shri Krishna
Shri Shiva
Book: How to Conduct Puja to Shri Shiva
Hanuman
Puja to Planet Deities
Book: How to Conduct Puja to Soorya
More Puja Links
Special Pujas
Mudras and Tirtha
Mantras
Yantras
Shlokas
Stotras
Chaaliisaas
Sankatamochana
Hanuman Chaaliisaa
Hanuman Ashtak
Bajrang Ban
Bhairava Chaaliisaa
Durga Chaaliisaa
GaNesha Chaaliisaa
Gayatrii Chaaliisaa
Lakshmi Chaaliisaa
Rama Chaaliisaa
Santoshhii Chaaliisaa
Shani Chaaliisaa
Shitalaa Chaaliisaa
Siva Chaaliisaa
Vindhya Chaaliisaa
Sarasvati Chaaliisaa
Mahakali Chaaliisaa
Ganga Chaaliisaa
Krishna Chaaliisaa
Vishnu Chaaliisaa
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
Advertisement
There isn't content right now for this block.
Bhairava Chaaliisaa (English)
Page: 1/2


Puja - Archaka > Chaaliisaas > Bhairava Chaaliisaa (English)

Read Shloka in Hindi language Read Shlokas in Hindi PDF format

.. shrii bhairava chaaliisaa ..
dohaa
shrii gaNapati guru gauri pada prema sahita dhari maatha .
chaaliisaa vandana karau.n shrii shiva bhairavanaatha ..
shrii bhairava sa.nkaTa haraNa ma.ngala karaNa kR^ipaala .
shyaama varaNa vikaraala vapu lochana laala vishaala ..

jaya jaya shrii kaalii ke laalaa . jayati jayati kaashii- kutavaalaa ..
jayati baTuka- bhairava bhaya haarii . jayati kaala- bhairava balakaarii ..
jayati naatha- bhairava vikhyaataa . jayati sarva- bhairava sukhadaataa ..
bhairava ruupa kiyo shiva dhaaraNa . bhava ke bhaara utaaraNa kaaraNa ..
bhairava rava suni hvai bhaya duurii . saba vidhi hoya kaamanaa puurii ..
sheSha mahesha aadi guNa gaayo . kaashii- kotavaala kahalaayo ..
jaTaa juuTa shira cha.ndra viraajata . baalaa mukuTa bijaayaTha saajata ..
kaTi karadhanii ghuu.Ngharuu baajata . darshana karata sakala bhaya bhaajata ..
jiivana daana daasa ko diinhyo . kiinhyo kR^ipaa naatha taba chiinhyo ..
vasi rasanaa bani saarada- kaalii . diinhyo vara raakhyo mama laalii ..
dhanya dhanya bhairava bhaya bha.njana . jaya manara.njana khala dala bha.njana ..
kara trishuula Damaruu shuchi ko.Daa . kR^ipaa kaTaakSha suyasha nahi.n thoDaa ..
jo bhairava nirbhaya guNa gaavata . aShTasiddhi nava nidhi phala paavata ..
ruupa vishaala kaThina dukha mochana . krodha karaala laala duhu.N lochana ..
agaNita bhuuta preta sa.nga Dolata . baM baM baM shiva baM baM bolata ..
rudrakaaya kaalii ke laalaa . mahaa kaalahuu ke ho kaalaa ..
baTuka naatha ho kaala ga.Nbhiiraa . shveta rakta aru shyaama shariiraa ..
karata niinahuu.N ruupa prakaashaa . bharata subhaktana kaha.N shubha aashaa ..
ratna ja.Dita ka.nchana si.nhaasana . vyaaghra charma shuchi narma su_aanana ..
tumahi jaa_i kaashihi.n jana dhyaavahi.n . vishvanaatha kaha.N darshana paavahi.n ..
jaya prabhu sa.nhaaraka sunanda jaya . jaya unnata hara umaa nanda jaya ..
bhiima trilochana svaana saatha jaya . vaijanaatha shrii jagatanaatha jaya ..
mahaa bhiima bhiiShaNa shariira jaya . rudra trayambaka dhiira viira jaya ..
ashvanaatha jaya pretanaatha jaya . svaanaaru.Dha sayacha.ndra naatha jaya ..
nimiSha digaMbara chakranaatha jaya . gahata anaathana naatha haatha jaya ..
treshalesha bhuutesha cha.ndra jaya . krodha vatsa amaresha nanda jaya ..
shrii vaamana nakulesha chaNDa jaya . kR^ityaa_U kiirati prachaNDa jaya ..
rudra baTuka krodhesha kaaladhara . chakra tuNDa dasha paaNivyaala dhara ..
kari mada paana shambhu guNagaavata . chau.nsaTha yogina sa.nga nachaavata ..
karata kR^ipaa jana para bahu Dha.ngaa . kaashii kotavaala a.Daba.ngaa ..
deya.N kaala bhairava jaba soTaa . nasai paapa moTaa se moTaa ..
janakara nirmala hoya shariiraa . miTai sakala sa.nkaTa bhava piiraa ..
shrii bhairava bhuuto.nke raajaa . baadhaa harata karata shubha kaajaa ..
ailaadii ke duHkha nivaarayo . sadaa kR^ipaakari kaaja samhaarayo ..
sundara daasa sahita anuraagaa . shrii durvaasaa nikaTa prayaagaa ..
shrii bhairava jii kii jaya lekhyo . sakala kaamanaa puuraNa dekhyo ..
Next Page (2/2) Next Page


Advertisement
Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.
Download
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.
[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]