FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
Home Book Talk Recommendations Bibliography Astrology HinduShops Gifts to India
What´s Puja?
What´s Puja?
To Do or Not To ....
How to Do Puja?
Sandhyavandanam
Short Daily Puja
Two Minute Puja
About this Site
Advertisement
[an error occurred while processing this directive]
Pujas
Introduction to Puja to Deities
Gayatri
Ganesha
Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
Lakshmii Devi
Goddess Saraswati
Kamakshi Devi
Lalitha Devi
Meenakshi Devi
Gauri Devi
Rajeshwari Devi
Durga/Parvati/Amba
Santoshi Devi
Sharada Devi
Shyamala Devi
Mahakaali
Tripurasundarii
Annapoorneshwari
Ganga Devi
Bhramaramba Devi
Chandi/Chandika Devi
Bhavani Devi
Uma Maheshvari
Vindhya Devi
Ardhanarishvari
Shri Vishnu
Venkateswara
Shri Rama
Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
Shri Krishna
Book: How to Conduct Puja to Shri Krishna
Shri Shiva
Book: How to Conduct Puja to Shri Shiva
Hanuman
Puja to Planet Deities
Book: How to Conduct Puja to Soorya
More Puja Links
Special Pujas
Mudras and Tirtha
Mantras
Yantras
Shlokas
Stotras
Chaaliisaas
Sankatamochana
Hanuman Chaaliisaa
Hanuman Ashtak
Bajrang Ban
Bhairava Chaaliisaa
Durga Chaaliisaa
GaNesha Chaaliisaa
Gayatrii Chaaliisaa
Lakshmi Chaaliisaa
Rama Chaaliisaa
Santoshhii Chaaliisaa
Shani Chaaliisaa
Shitalaa Chaaliisaa
Siva Chaaliisaa
Vindhya Chaaliisaa
Sarasvati Chaaliisaa
Mahakali Chaaliisaa
Ganga Chaaliisaa
Krishna Chaaliisaa
Vishnu Chaaliisaa
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
Advertisement
There isn't content right now for this block.
Bajrang Ban - English
Page: 1/2


Puja - Archaka > Chaaliisaas > Bajrang Ban (English)

Doha
Nishchai prem pratit te, vinai karen sanman
Tehi ki karja sakal shubh siddh karai Hanuman,

Jai Hanumant sant hitkari
suni lijai Prabhu arja hamari.
Jan ke kaj vilamb na kijai,
atur dauri maha sukh dijai.
Jaise kudi sindhu vahi para,
surasa badan paithi vistara.
Age jai Lankini roka,
marehu lat gai sur loka.
Jai Vibhishan ko sukh dinha
Sita nirakhi param pad linha
Bag ujari sindhu mah bora,
ati atur yam katar tora
Akshai kumar ko mar sanhara,
lum lapet Lanka ko jara.
Lah saman Lanka jar gai
Jai jai dhvani surpur men bhai.
Ab vilamb kehi karan svami,
kripa karahu ur antaryarmi
Jai jai Lakshman pran ke data,
atur hoi dukh karahu nipata.
Jai Girdhar jai jai sukh sagar,
sur samuh samarth bhat nagar.
Om Hanu Hanu Hanu Hanumant hathile,
bairihi maru vajra ki kile.
Gada Vajra lai bairihi maro,
Maharaj Prabhu das ubaro.
Omkar hunkar Mahavira dhavo,
Vajra gada Hanu vilamb na lavo.
Om Hrim Hrim Hrim Hanumant kapisa,
Om hun hun hun ari ur shisha.
Satya hihu Hari shapath pai kai,
Ramdut dharu maru dhai kai.
Jai jai jai Hanumant agadha,
dukh pavat jan kehi apradha.
Puja jap tap nem uchara
nahin janat haun das tumhara.
Next Page (2/2) Next Page


Advertisement
Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.
Download
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.
[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]