FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
Home Book Talk Recommendations Bibliography Astrology HinduShops Gifts to India
What´s Puja?
What´s Puja?
To Do or Not To ....
How to Do Puja?
Sandhyavandanam
Short Daily Puja
Two Minute Puja
About this Site
Advertisement
[an error occurred while processing this directive]
Pujas
Introduction to Puja to Deities
Gayatri
Ganesha
Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
Lakshmii Devi
Goddess Saraswati
Kamakshi Devi
Lalitha Devi
Meenakshi Devi
Gauri Devi
Rajeshwari Devi
Durga/Parvati/Amba
Santoshi Devi
Sharada Devi
Shyamala Devi
Mahakaali
Tripurasundarii
Annapoorneshwari
Ganga Devi
Bhramaramba Devi
Chandi/Chandika Devi
Bhavani Devi
Uma Maheshvari
Vindhya Devi
Ardhanarishvari
Shri Vishnu
Venkateswara
Shri Rama
Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
Shri Krishna
Book: How to Conduct Puja to Shri Krishna
Shri Shiva
Book: How to Conduct Puja to Shri Shiva
Hanuman
Puja to Planet Deities
Book: How to Conduct Puja to Soorya
More Puja Links
Special Pujas
Mudras and Tirtha
Mantras
Yantras
Shlokas
Stotras
Chaaliisaas
Sankatamochana
Hanuman Chaaliisaa
Hanuman Ashtak
Bajrang Ban
Bhairava Chaaliisaa
Durga Chaaliisaa
GaNesha Chaaliisaa
Gayatrii Chaaliisaa
Lakshmi Chaaliisaa
Rama Chaaliisaa
Santoshhii Chaaliisaa
Shani Chaaliisaa
Shitalaa Chaaliisaa
Siva Chaaliisaa
Vindhya Chaaliisaa
Sarasvati Chaaliisaa
Mahakali Chaaliisaa
Ganga Chaaliisaa
Krishna Chaaliisaa
Vishnu Chaaliisaa
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
Advertisement
There isn't content right now for this block.
Mahakali Chaaliisaa - English
Page: 1/2


Puja - Archaka > Chaaliisaas > Mahakali Chaaliisaa (English)

Jayati Mahakali jayati, Adya Kali mat,
Jai karal vadane jayati, jagat matu vikhyat
Jai jai rup Prachandiaka, Mahakalika devi,
Jayati jayati Shiv-chandrika, sur nar munijan sevi
Jayati jayati Raktasana, Raudramukhi Rudrani,
Ari shonit khapair bharani Khadga dharani shuchi panni.

Jai jai jai maiya Shri Kali
jayati khadga kar khappar vali.
Jayati Mahamaya vikr ala
Rudra-shakti kalahun ko kala.
Man madhu kaitabh ke vadh-hetu
pragati shri Hari ke tan se tu.
Shyamal gat mat tav sohat
Ravi sam chhavi lakhi chavi pati mohat
Dashmukh tis nain man bhavan
Bhal bal shashi, mukut suhavan.
Ko chhavi varani sakai man teri
shyam kesh janu ghata sugheri.
Ur ari mundamal chhavi chhajat
Astra shastra dash hast virajat.
Khappar khadg trishul kuthari
Gada chakra dhanu shankh sudhari.
Ari kar-katan ghanghara rajai
Ang-ang suchi bhushan sajai.
Rangit rakt dash charan karala
jihi vishal rup vikarala.
Jabahi attahas man karati
Kanpat thar-thar, thar, thar dharti.
Adi shakti dhani Jagdhatri
Maha pralaya ki adhishthatri.
Man tav charan pragat shri Shankar
Rasna bahar, vadan bhayankar.
Dhani-dhani Kalkate ki Kali
Sahasabhuji shri Shivpur vali.
Tuhi kali Siya Dashmukh nasyo
shri Raghupati pad vijai vilasyo.
Jag sukh shanti hetu kalyana
karin nUp dharan bidhinana.
Tuhin, shri Krishna rup ki Kali
Chandrahas murli kar vail.
Chaturbhuji tanu ashta bhuji dhari
kahun dashbhuj,ashtadashkari.
Kahun battis, chausath bhuj dharat
kahun sahasra bhuj kari marat.
Tun Hari shakti ardh nishi vali
Tikshnadant rasna, risi vali.
Raktachandika khadga dharani
Rudra chandrika khal sanharani
Shri satshringi Adya kali
kalikhoh nivasani vali.
Next Page (2/2) Next Page


Advertisement
Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.
Download
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.
[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]