FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org FreeIndia.Org
HinduNet
    
Forums Chat Annouce Calender Remote
Home Book Talk Recommendations Bibliography Astrology HinduShops Gifts to India
What´s Puja?
What´s Puja?
To Do or Not To ....
How to Do Puja?
Sandhyavandanam
Short Daily Puja
Two Minute Puja
About this Site
Advertisement
[an error occurred while processing this directive]
Pujas
Introduction to Puja to Deities
Gayatri
Ganesha
Book: How to Conduct Puja to Mahaaganapati
Lakshmii Devi
Goddess Saraswati
Kamakshi Devi
Lalitha Devi
Meenakshi Devi
Gauri Devi
Rajeshwari Devi
Durga/Parvati/Amba
Santoshi Devi
Sharada Devi
Shyamala Devi
Mahakaali
Tripurasundarii
Annapoorneshwari
Ganga Devi
Bhramaramba Devi
Chandi/Chandika Devi
Bhavani Devi
Uma Maheshvari
Vindhya Devi
Ardhanarishvari
Shri Vishnu
Venkateswara
Shri Rama
Book: How to Conduct Puja to Sri Rama
Shri Krishna
Book: How to Conduct Puja to Shri Krishna
Shri Shiva
Book: How to Conduct Puja to Shri Shiva
Hanuman
Puja to Planet Deities
Book: How to Conduct Puja to Soorya
More Puja Links
Special Pujas
Mudras and Tirtha
Mantras
Yantras
Shlokas
Stotras
Chaaliisaas
Sankatamochana
Hanuman Chaaliisaa
Hanuman Ashtak
Bajrang Ban
Bhairava Chaaliisaa
Durga Chaaliisaa
GaNesha Chaaliisaa
Gayatrii Chaaliisaa
Lakshmi Chaaliisaa
Rama Chaaliisaa
Santoshhii Chaaliisaa
Shani Chaaliisaa
Shitalaa Chaaliisaa
Siva Chaaliisaa
Vindhya Chaaliisaa
Sarasvati Chaaliisaa
Mahakali Chaaliisaa
Ganga Chaaliisaa
Krishna Chaaliisaa
Vishnu Chaaliisaa
Puja Related
God Sages Gurus and Great Hindus
Darshan
Multimedia Presentations
Puja Events
HinduNet Search for Puja
HinduLinks on Puja
Puja DigiCards
Build Your Puja Site
Invities for Your Puja
Create/Join Puja Club
Your Own Puja Photo Album
Advertisement
There isn't content right now for this block.
Sarasvati Chaaliisaa - English
Page: 1/2


Puja - Archaka > Chaaliisaas > Sarasvati Chaaliisaa (English)

Jayati jayati jai Bharati, Sarasvati jag devi,
Jayati amit varadayini, sur nar muni jan sevi,
Jai satvadini shambhavi, vina vadini amb,
Padmpriye Parmeshvari, ik tumharahin avalamb

Jai, Jai Sarasvati-jagdamba
karahu matujani aj vilamba.
Bash mam kanth dehu sad bani
nij sut-jani ek agyani.
Karahu kaj puran dai bhakti
bharahu buddhi bai vidya shakti.
Lahaun vijai jag mahan yash paun
tav nit matu charan shir naun.
Sapt suran rasnamrit bani
yah tav charnamrit maharani.
Sharad chandra sam tav tan sohat
shvet hansvahan man mohat.
Nayan kamal shobhit shashi bhala
vina hast malati mala.
Shesh Mahesh suyash nit gavain
chhavi lakhi kotihun kam iajavain.
Jai Ho! rachna sajan vali
rasna bich virajan vali.
Jayati Kaushiki gaur-dulari
jayati jayati chaturanan-pyari.
Shri Sarasvatyai namah japat jan
svapnahun rog na vyadhi rahat tan.
Yadi taji kumati kusangati koi
vidyarthi padhahin yahin joi.
Saphal pariksha mahan hvai jav
vidya buddhi badhai sukh pavai.
Kahun gahi kumati, na bane ganvara
khandai virya na ekahu bara.
Ashtprakar prasangan men se
jo na karai prasang bhulahun se.
Ho nirogya balak tauu soi
takahun svapn dosh nahin hai.
Brahmacharya kari bis barisa
budhi bal mahin banai avanisa.
Nibhai ju niyam pachis pramana
so hovai Hanuman samana.
Brahmacharya as balak sajain
Sarasvati tehin jivha rajain.
Banain ashu kavi ati sukh pavain
sut bhi Mahavir upjavain.
Ved puran subhashit vani
avasi labh kari dekhahin prani.
Jo nasi viraj balapan men
bhari vichar-vyabhicharahin man men.
Next Page (2/2) Next Page


Advertisement
Suggestions, Comments, email me. View Guestbook. View Guestbook.
Download
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2011, Dharma Universe.
[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]